Vores persondatapolitik

1. Generelt

Guerciotti ApS sælger og distribuerer cykler af mærket Guerciotti, i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Færøerne, Grønland og Island.
Guerciotti ApS henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god service til jer, og for at kunne genkende jeres set up. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”Guerciotti ApS”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Guerciotti ApS, Virkningsadresse: Nymøllevej 10, 4690 Haslev, Danmark. Når I anvender vores services behandles jeres personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i Guerciotti ApS Kundekartotek og Mailsystem, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig

Guerciotti ApS er dataansvarlig for de oplysninger, I giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når I bruger vores tjenester. Det betyder, at Guerciotti ApS er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler jeres data.

2.1 Guerciotti ApS er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på:
Google Analytics
Google Console
Facebook
Instagram
Google Plus
Hjemmeside
Chatsupport

3. Hvilken behandling foretages?

3.1 Kundeinformation
Når I indgår aftale med os, skal I afgive jeres personoplysninger og kontaktoplysninger.
Guerciotti ApS har brug for disse oplysninger om jer for at kunne identificere jer, levere vores services, og yde kundeservice til jer.

3.1.1 Data
Herudover indsamler Guerciotti ApS, afhængig af de services I anvender, øvrige oplysninger, som I selv oplyser over for Guerciotti ApS. Dette kan fx være jeres adresser, antal personer i husstanden, ligesom det kan være andre oplysninger. Guerciotti ApS indsamler alene disse oplysninger, hvis I oplyser dem over for Guerciotti ApS, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.1.2 Formål
Guerciotti ApS indhenter personoplysningerne om jer med henblik på at registrere og identificere jer som rejsedeltager og for at kunne levere Guerciotti ApS tjenester til jer. Guerciotti ApS indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte jeres oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til jer.
Guerciotti ApS indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Guerciotti ApS interne politikker og håndhæve Guerciotti ApS handelsbetingelser.
Endelig indhenter Guerciotti ApS jeres personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel
Guerciotti ApS har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Guerciotti ApS kan levere sine tjenester til jer. Enkelte oplysninger behandles af Guerciotti ApS, fordi Guerciotti ApS har en legitim interesse i sådan behandling.

3.2 Tilbudstjeneste
Guerciotti ApS kan med jeres samtykke sende jer få gode, relevante og målrettede tilbud på varer eller services. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af jeres profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata.
Guerciotti ApS behandler nogle af jeres oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give jer gode tilbud.
Formålet med at behandle jeres data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til jer.

3.2.1 Generelt
Såfremt I ønsker, at Guerciotti ApS giver jer relevante og målrettede tilbud baseret på jeres forbrugsoplysninger, skal I give Guerciotti ApS samtykke til dette.
Guerciotti ApS giver aldrig tilbudsgivere adgang til jeres oplysninger uden jeres specifikke og særskilte samtykke.

3.2.2 Data
Giver I samtykke til, at Guerciotti ApS må anvende jeres oplysninger til brug for Guerciotti ApS tilbudstjeneste, behandler Guerciotti ApS følgende data:
E-mailadresse
Profiloplysninger (personlig information)
Overordnede forbrugshistorik
Jeres overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af jer i en forbrugerkategori.

3.2.3 Data
Formålet med at bruge jeres oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra Guerciotti ApS og Guerciotti ApS samarbejdspartnere til jer.

3.2.4 Hjemmel
Behandling sker på baggrund af jeres samtykke.

3.3 Tekniske oplysninger
Guerciotti ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Guerciotti ApS tjenester.
Formålet med indsamlingen er at optimere Guerciotti ApS tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.3.1 Generelt
Guerciotti ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Guerciotti ApS tjenester.

3.3.2 Data
Guerciotti ApS registrerer jeres IP-adresse, operativsystem og device informationer, når I anvender Guerciotti ApS Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når I anvender Web.

3.3.3 Formål
Guerciotti ApS indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester.
Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Guerciotti ApS kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.3.4 Hjemmel
Guerciotti ApS har en legitim interesse i at indhente jeres tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services.

3.4 Cookies m.v.
Guerciotti ApS anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på Guerciotti ApS tjenester.
Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske jeres præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.
I kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af Guerciotti ApS tjenester bliver besværliggjort af det.

3.4.1 Generelt
Ved at bruge Guerciotti ApS Services accepterer I, at Guerciotti ApS anvender cookies og såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål.

3.4.2 Formål
De cookies mv., som Guerciotti ApS anvender på sine Services, har forskellige formål.
På Web:
Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at I kan bruge Web, fx huskes, at I er logget ind på hele Web.
Præference cookies. Dette er cookies, som husker jeres indstillinger, fx kan jeres login huskes, hvis I har bedt om dette.
Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.
Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at Guerciotti ApS kan vise de seneste aktiviteter om Guerciotti ApS fra Facebook og/eller Twitter. Hvis I er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig.

3.4.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Guerciotti ApS må anvende cookies på Web. I jeres browser kan I slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan I gør dette afhænger af, hvilken browser I anvender. Hvis I bruger mere end én internetbrowser, skal I slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. I kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.4.4 Hvis I ikke accepterer cookies m.v.
Hvis I ikke accepterer, at der på Guerciotti ApS Web anvendes cookies m.v., kan I enten vælge at ophøre med at bruge Guerciotti ApS, eller I kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at I ikke kan benytte jer af visse funktioner på Web.

3.5 Support
Hvis Guerciotti ApS skal yde support til jer, kan Guerciotti ApS behandle persondata for bedre at kunne hjælpe jer.
Guerciotti ApS support kan kun få adgang til jeres oplysninger hvis I giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

3.5.1 Generelt
På baggrund af jeres henvendelse yder Guerciotti ApS support i forbindelse med jeres rejser.
I sammenhæng med support kan Guerciotti ApS tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende jer, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. Guerciotti ApS vil dog alene tilgå jeres oplysninger med jeres forudgående samtykke.

3.5.2 Data
Når I kontakter Guerciotti ApS support, så kan Guerciotti ApS medarbejdere tilgå begrænsede data om jeres bruger:
Jeres e-mailadresse
Oplysninger om hvilke services/produkter i Guerciotti ApS, I bruger og i hvilket omfang.
Logs over hændelser, såsom hvornår I har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Guerciotti ApS Services mv.

3.5.3 Formål
Formålet med at Guerciotti ApS tilgår jeres oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, I måtte have med brugen af Guerciotti ApS Services.

3.5.4 Hjemmel
Guerciotti ApS tilgår jeres oplysninger i forbindelse med support for at opfylde jeres behov for assistance.
Guerciotti ApS tilgår alene jeres detaljerede data i forbindelse med support, hvis I på Guerciotti ApS eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

3.5.5 Tilbagekaldelse af samtykke
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Guerciotti ApS må tilgå jeres detaljerede data. Guerciotti ApS support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support.

3.5.6 Hvis I ikke afgiver samtykke
Hvis I ikke afgiver samtykke til, at Guerciotti ApS i forbindelse med support kan tilgå jeres detaljerede data, kan der være forhold, som Guerciotti ApS ikke kan yde support til.

4. Modtagere/videregivelse af data

Guerciotti ApS videregiver kun jeres person- virksomhedsdata med jeres accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

4.1 De personoplysninger, som Guerciotti ApS kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden jeres accept, medmindre Guerciotti ApS er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Guerciotti ApS kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

4.2 I har mulighed for at give andre i jeres virksomhed adgang til at se jeres oplysninger i Guerciotti ApS. Det kan fx være en kollega eller rådgiver. Hvis I vælger dette, accepterer I samtidig, at Guerciotti ApS, for at opfylde denne aftale med jer, må videregive jeres oplysninger til den pågældende.

5. Opbevaringsperiode

Guerciotti ApS opbevarer jeres personoplysninger, så længe I er bruger af Guerciotti ApS services. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.
Guerciotti ApS kan anonymisere jeres oplysninger i stedet for at slette dem.

5.1 Guerciotti ApS opbevarer jeres persondata, indtil I opsiger jeres aftale med Guerciotti ApS. Guerciotti ApS kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Guerciotti ApS retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil Guerciotti ApS i stedet for at slette jeres persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til jer.

6. Persondatarettigheder

I har en række rettigheder, når Guerciotti ApS behandler jeres persondata.
I har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Guerciotti ApS har om jer.
I har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.
I har ret til at få slettet jeres oplysninger i nogle tilfælde.
I har ret til såkaldt dataportabilitet.
I kan altid gøre indsigelse mod Guerciotti ApS behandling af jeres persondata.
I har altid ret til at gøre indsigelse mod Guerciotti ApS brug af jeres persondata til direkte markedsføring.

6.1 I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Guerciotti ApS behandler om jer, til hvilket formål, hvorfra Guerciotti ApS har jeres personoplysninger, samt hvem der modtager jeres personoplysninger.

6.2 I har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Guerciotti ApS måtte behandle om jer. I kan via jeres personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Guerciotti ApS hører gerne fra jer, hvis vi skal hjælpe med at rette jeres oplysninger.

6.3 I har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Guerciotti ApS måtte behandle om jer. Hvis I ikke længere ønsker at anvende Guerciotti ApS Service, kan I altid kontakte Guerciotti ApS, og bede os slette al jeres data, dette vil ikke kunne genskabes.

6.4 I har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som I selv har givet til Guerciotti ApS til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

6.5 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Guerciotti ApS behandling af jeres personoplysninger grundet dine særlige forhold.

6.6 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Guerciotti ApS eventuelle brug af jeres persondata til brug for direkte markedsføring. Guerciotti ApS vil i så fald ophøre med sådan brug.

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU

Guerciotti ApS anvender databehandlere i lande udenfor EU

7.1 Guerciotti ApS anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.
Google, Inc. Irland
Youtube, Inc (Google) USA
Facebook, Inc. USA
Instagram, Inc. USA
Tawk.to, Inc. USA

7.2 Guerciotti ApS kan henvise til, hvor I skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

8. Fortrolighed

Guerciotti ApS behandler jeres data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til jer.

8.1 Guerciotti ApS behandler altid jeres persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Guerciotti ApS har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til jer kan Guerciotti ApS medarbejdere med jeres samtykke tilgå jeres transaktionsdata. Samtlige af Guerciotti ApS medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

9. Tilbagekaldelse af samtykke

I kan altid tilbagekalde alle eller nogle af jeres samtykker til Guerciotti ApS.

9.1 I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykker via mailhenvendelse.

9.2 Hvis I tilbagekalder et eller flere af jeres samtykker, har I eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Guerciotti ApS Service.

10. Ændringer af politikken

Guerciotti ApS kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. I vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10.1 Guerciotti ApS forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Guerciotti ApS Service.

10.2 Guerciotti ApS orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til jer på den e-mailadresse, som I har angivet.

11. Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Guerciotti ApS behandling af jeres persondata, kan I altid rette henvendelse til info@guerciotti.nu

11.1 Guerciotti ApS har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Guerciotti ApS vedrørende behandling af persondata og kan vejlede jer om, hvordan I kan udøve jeres rettigheder. I kan kontakte Guerciotti ApS databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til Guerciotti ApS, Att.: Jesper, nymøllevej 10, 4690 Haslev eller info@guerciotti.nu.

11.2 Har I spørgsmål til persondatapolitikken eller Guerciotti ApS behandling af jeres persondata, kan I kontakte Guerciotti ApS databeskyttelsesrådgiver.

12. Klageadgang

Hvis du vil klage over Guerciotti ApS persondatabehandling, kan det ske til Guerciotti ApS eller Datatilsynet.

12.1 Hvis I ønsker at klage over behandlingen af jeres persondata, hører vi meget gerne fra jer. Guerciotti ApS kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. I har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

13. Version

Persondatapolitikken er senest opdateret i januar 2021.

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i januar 2021.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Persondatapolitik (GDPR)

Vores persondatapolitik

1. Generelt

Guerciotti ApS sælger og distribuerer cykler af mærket Guerciotti, i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Færøerne, Grønland og Island.
Guerciotti ApS henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god service til jer, og for at kunne genkende jeres set up. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”Guerciotti ApS”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Guerciotti ApS, Virkningsadresse: Nymøllevej 10, 4690 Haslev, Danmark. Når I anvender vores services behandles jeres personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i Guerciotti ApS Kundekartotek og Mailsystem, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig

Guerciotti ApS er dataansvarlig for de oplysninger, I giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når I bruger vores tjenester. Det betyder, at Guerciotti ApS er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler jeres data.

2.1 Guerciotti ApS er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på:
Google Analytics
Google Console
Facebook
Instagram
Google Plus
Hjemmeside
Chatsupport

3. Hvilken behandling foretages?

3.1 Kundeinformation
Når I indgår aftale med os, skal I afgive jeres personoplysninger og kontaktoplysninger.
Guerciotti ApS har brug for disse oplysninger om jer for at kunne identificere jer, levere vores services, og yde kundeservice til jer.

3.1.1 Data
Herudover indsamler Guerciotti ApS, afhængig af de services I anvender, øvrige oplysninger, som I selv oplyser over for Guerciotti ApS. Dette kan fx være jeres adresser, antal personer i husstanden, ligesom det kan være andre oplysninger. Guerciotti ApS indsamler alene disse oplysninger, hvis I oplyser dem over for Guerciotti ApS, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.1.2 Formål
Guerciotti ApS indhenter personoplysningerne om jer med henblik på at registrere og identificere jer som rejsedeltager og for at kunne levere Guerciotti ApS tjenester til jer. Guerciotti ApS indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte jeres oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til jer.
Guerciotti ApS indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Guerciotti ApS interne politikker og håndhæve Guerciotti ApS handelsbetingelser.
Endelig indhenter Guerciotti ApS jeres personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel
Guerciotti ApS har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Guerciotti ApS kan levere sine tjenester til jer. Enkelte oplysninger behandles af Guerciotti ApS, fordi Guerciotti ApS har en legitim interesse i sådan behandling.

3.2 Tilbudstjeneste
Guerciotti ApS kan med jeres samtykke sende jer få gode, relevante og målrettede tilbud på varer eller services. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af jeres profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata.
Guerciotti ApS behandler nogle af jeres oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give jer gode tilbud.
Formålet med at behandle jeres data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til jer.

3.2.1 Generelt
Såfremt I ønsker, at Guerciotti ApS giver jer relevante og målrettede tilbud baseret på jeres forbrugsoplysninger, skal I give Guerciotti ApS samtykke til dette.
Guerciotti ApS giver aldrig tilbudsgivere adgang til jeres oplysninger uden jeres specifikke og særskilte samtykke.

3.2.2 Data
Giver I samtykke til, at Guerciotti ApS må anvende jeres oplysninger til brug for Guerciotti ApS tilbudstjeneste, behandler Guerciotti ApS følgende data:
E-mailadresse
Profiloplysninger (personlig information)
Overordnede forbrugshistorik
Jeres overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af jer i en forbrugerkategori.

3.2.3 Data
Formålet med at bruge jeres oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra Guerciotti ApS og Guerciotti ApS samarbejdspartnere til jer.

3.2.4 Hjemmel
Behandling sker på baggrund af jeres samtykke.

3.3 Tekniske oplysninger
Guerciotti ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Guerciotti ApS tjenester.
Formålet med indsamlingen er at optimere Guerciotti ApS tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.3.1 Generelt
Guerciotti ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Guerciotti ApS tjenester.

3.3.2 Data
Guerciotti ApS registrerer jeres IP-adresse, operativsystem og device informationer, når I anvender Guerciotti ApS Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når I anvender Web.

3.3.3 Formål
Guerciotti ApS indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester.
Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Guerciotti ApS kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.3.4 Hjemmel
Guerciotti ApS har en legitim interesse i at indhente jeres tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services.

3.4 Cookies m.v.
Guerciotti ApS anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på Guerciotti ApS tjenester.
Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske jeres præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.
I kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af Guerciotti ApS tjenester bliver besværliggjort af det.

3.4.1 Generelt
Ved at bruge Guerciotti ApS Services accepterer I, at Guerciotti ApS anvender cookies og såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål.

3.4.2 Formål
De cookies mv., som Guerciotti ApS anvender på sine Services, har forskellige formål.
På Web:
Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at I kan bruge Web, fx huskes, at I er logget ind på hele Web.
Præference cookies. Dette er cookies, som husker jeres indstillinger, fx kan jeres login huskes, hvis I har bedt om dette.
Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.
Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at Guerciotti ApS kan vise de seneste aktiviteter om Guerciotti ApS fra Facebook og/eller Twitter. Hvis I er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig.

3.4.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Guerciotti ApS må anvende cookies på Web. I jeres browser kan I slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan I gør dette afhænger af, hvilken browser I anvender. Hvis I bruger mere end én internetbrowser, skal I slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. I kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.4.4 Hvis I ikke accepterer cookies m.v.
Hvis I ikke accepterer, at der på Guerciotti ApS Web anvendes cookies m.v., kan I enten vælge at ophøre med at bruge Guerciotti ApS, eller I kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at I ikke kan benytte jer af visse funktioner på Web.

3.5 Support
Hvis Guerciotti ApS skal yde support til jer, kan Guerciotti ApS behandle persondata for bedre at kunne hjælpe jer.
Guerciotti ApS support kan kun få adgang til jeres oplysninger hvis I giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

3.5.1 Generelt
På baggrund af jeres henvendelse yder Guerciotti ApS support i forbindelse med jeres rejser.
I sammenhæng med support kan Guerciotti ApS tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende jer, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. Guerciotti ApS vil dog alene tilgå jeres oplysninger med jeres forudgående samtykke.

3.5.2 Data
Når I kontakter Guerciotti ApS support, så kan Guerciotti ApS medarbejdere tilgå begrænsede data om jeres bruger:
Jeres e-mailadresse
Oplysninger om hvilke services/produkter i Guerciotti ApS, I bruger og i hvilket omfang.
Logs over hændelser, såsom hvornår I har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Guerciotti ApS Services mv.

3.5.3 Formål
Formålet med at Guerciotti ApS tilgår jeres oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, I måtte have med brugen af Guerciotti ApS Services.

3.5.4 Hjemmel
Guerciotti ApS tilgår jeres oplysninger i forbindelse med support for at opfylde jeres behov for assistance.
Guerciotti ApS tilgår alene jeres detaljerede data i forbindelse med support, hvis I på Guerciotti ApS eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

3.5.5 Tilbagekaldelse af samtykke
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Guerciotti ApS må tilgå jeres detaljerede data. Guerciotti ApS support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support.

3.5.6 Hvis I ikke afgiver samtykke
Hvis I ikke afgiver samtykke til, at Guerciotti ApS i forbindelse med support kan tilgå jeres detaljerede data, kan der være forhold, som Guerciotti ApS ikke kan yde support til.

4. Modtagere/videregivelse af data

Guerciotti ApS videregiver kun jeres person- virksomhedsdata med jeres accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

4.1 De personoplysninger, som Guerciotti ApS kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden jeres accept, medmindre Guerciotti ApS er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Guerciotti ApS kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

4.2 I har mulighed for at give andre i jeres virksomhed adgang til at se jeres oplysninger i Guerciotti ApS. Det kan fx være en kollega eller rådgiver. Hvis I vælger dette, accepterer I samtidig, at Guerciotti ApS, for at opfylde denne aftale med jer, må videregive jeres oplysninger til den pågældende.

5. Opbevaringsperiode

Guerciotti ApS opbevarer jeres personoplysninger, så længe I er bruger af Guerciotti ApS services. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.
Guerciotti ApS kan anonymisere jeres oplysninger i stedet for at slette dem.

5.1 Guerciotti ApS opbevarer jeres persondata, indtil I opsiger jeres aftale med Guerciotti ApS. Guerciotti ApS kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Guerciotti ApS retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil Guerciotti ApS i stedet for at slette jeres persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til jer.

6. Persondatarettigheder

I har en række rettigheder, når Guerciotti ApS behandler jeres persondata.
I har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Guerciotti ApS har om jer.
I har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.
I har ret til at få slettet jeres oplysninger i nogle tilfælde.
I har ret til såkaldt dataportabilitet.
I kan altid gøre indsigelse mod Guerciotti ApS behandling af jeres persondata.
I har altid ret til at gøre indsigelse mod Guerciotti ApS brug af jeres persondata til direkte markedsføring.

6.1 I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Guerciotti ApS behandler om jer, til hvilket formål, hvorfra Guerciotti ApS har jeres personoplysninger, samt hvem der modtager jeres personoplysninger.

6.2 I har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Guerciotti ApS måtte behandle om jer. I kan via jeres personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Guerciotti ApS hører gerne fra jer, hvis vi skal hjælpe med at rette jeres oplysninger.

6.3 I har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Guerciotti ApS måtte behandle om jer. Hvis I ikke længere ønsker at anvende Guerciotti ApS Service, kan I altid kontakte Guerciotti ApS, og bede os slette al jeres data, dette vil ikke kunne genskabes.

6.4 I har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som I selv har givet til Guerciotti ApS til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

6.5 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Guerciotti ApS behandling af jeres personoplysninger grundet dine særlige forhold.

6.6 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Guerciotti ApS eventuelle brug af jeres persondata til brug for direkte markedsføring. Guerciotti ApS vil i så fald ophøre med sådan brug.

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU

Guerciotti ApS anvender databehandlere i lande udenfor EU

7.1 Guerciotti ApS anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.
Google, Inc. Irland
Youtube, Inc (Google) USA
Facebook, Inc. USA
Instagram, Inc. USA
Tawk.to, Inc. USA

7.2 Guerciotti ApS kan henvise til, hvor I skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

8. Fortrolighed

Guerciotti ApS behandler jeres data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til jer.

8.1 Guerciotti ApS behandler altid jeres persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Guerciotti ApS har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til jer kan Guerciotti ApS medarbejdere med jeres samtykke tilgå jeres transaktionsdata. Samtlige af Guerciotti ApS medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

9. Tilbagekaldelse af samtykke

I kan altid tilbagekalde alle eller nogle af jeres samtykker til Guerciotti ApS.

9.1 I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykker via mailhenvendelse.

9.2 Hvis I tilbagekalder et eller flere af jeres samtykker, har I eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Guerciotti ApS Service.

10. Ændringer af politikken

Guerciotti ApS kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. I vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10.1 Guerciotti ApS forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Guerciotti ApS Service.

10.2 Guerciotti ApS orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til jer på den e-mailadresse, som I har angivet.

11. Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Guerciotti ApS behandling af jeres persondata, kan I altid rette henvendelse til info@guerciotti.nu

11.1 Guerciotti ApS har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Guerciotti ApS vedrørende behandling af persondata og kan vejlede jer om, hvordan I kan udøve jeres rettigheder. I kan kontakte Guerciotti ApS databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til Guerciotti ApS, Att.: Jesper, nymøllevej 10, 4690 Haslev eller info@guerciotti.nu.

11.2 Har I spørgsmål til persondatapolitikken eller Guerciotti ApS behandling af jeres persondata, kan I kontakte Guerciotti ApS databeskyttelsesrådgiver.

12. Klageadgang

Hvis du vil klage over Guerciotti ApS persondatabehandling, kan det ske til Guerciotti ApS eller Datatilsynet.

12.1 Hvis I ønsker at klage over behandlingen af jeres persondata, hører vi meget gerne fra jer. Guerciotti ApS kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. I har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

13. Version

Persondatapolitikken er senest opdateret i januar 2021.

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i januar 2021.